Home » juwelen » armbanden » kracht van edelstenen

 

HEILZAME WERKING VAN EDELSTENEN

 

Elk levend en niet levend wezen bezit over energetische vibratie “ trilling”. De invloed van de stenen is gebaseerd op de trillingsgetallen van de elementen, zoals in de atoomfysica bekend zijn.

Alles bestaat uit atomen, waarin elektronen rond de atoomkern draaien of “trillen”. Deze voortdurende trillingen van microscopisch kleine deeltjes zorgen ervoor dat stenen net zoals elk levend wezen, een soort accu zijn die elektrische stroom produceren. Dit verschijnsel is bijvoorbeeld ook waarneembaar als we een synthetisch kledingstuk uittrekken: dan gaan onze haren rechtop staan en knettert de statische elektriciteit ons om de oren. Wanneer we gedurende een bepaalde tijd een edelsteen op de huid dragen, of in de handen houden, komt die in contact met onze energie, waardoor een overdracht ontstaat tussen de elementen in de edelsteen en die in ons lichaam. Zo ontstaat een wisselwerking.

 

De frequentie van iedere steen is anders en beïnvloedt het lichaam en het energetische lichaam op een andere manier.

Mensen reageren ook anders, sommige zijn zo gevoelig, waardoor ze onmiddellijk iets voelen wanneer ze een steen aanraken, anderen voel dan weer niets, toch doet de steen zijn werking. De trillingen van de steen zijn niet zichtbaar maar voor sommige onder ons wel voelbaar.

Iedere steen heeft zijn specifieke samenstelling. Bijvoorbeeld kwarts, calcium, fluoriden …. Er is een verband tussen wat door de huid wordt opgenomen en het innerlijke van de mens. Er ontstaat een wisselwerking tussen de huid en een stukje van de mineralen. Wanneer het lichaam een tekort heeft aan de elementen waaruit de edelsteen is opgebouwd, zullen deze elementen worden opgenomen in het lichaam. Zo kan het lichaam bepaalde tekorten aanvullen zodat een algemene verbetering optreedt en bepaalde kwalen en problemen zelfs volledig kunnen verdwijnen.

 

Let op!! Edelstenen vervangen geen medicatie. De geneeskracht van de stenen is in geen geval te vergelijken met de werking van een pil of kruiden. Stenen beïnvloeden de mens meestal langzaam. Bij kwalen en ziekte is het steeds aangeraden om een arts te contacteren.

Onmiddellijke en volledige genezing door stenen is zeldzaam, gevoelige mensen zullen wel sneller van de werking kunnen genieten.

De kleur van de edelstenen is ook een onderdeel van zijn werking.

De kleuren verwijzen naar de chakra’s. Het werkingsgebied van de steen heeft meestal te maken met de chakra die hoort bij de kleur van de steen.

Chakra Benaming kleur
1e chakra stuitchakra rood
2e chakra heiligbeenchakra oranje
3e chakra zonnevlecht geel
4e chakra hartchakra groen
5e chakra keelchakra blauw
6e chakra voorhoofdchakra - derde oog indigo
7e chakra kruinchakra violet

Rood is de kleur van de eerste chakra, de stuitchakra of basischakra. Rood is de kleur van de activiteit, temperament en energie. Rood zorgt voor beweging en levensvreugde. Rood is de kleur van de liefde. Rood activeert en vitaliseert onze energiestroom, het bloed. Rood geeft doorzettingsvermogen en doelgerichtheid.

Oranje is de kleur van de tweede chakra. Oranje staat voor enthousiasme, vrolijkheid, actie en creativiteit. Het is ook de kleur van gezelligheid, rust en harmonie. Oranje ontspant en bevrijdt ons van blokkades.

Geel is de kleur van de derde chakra, geel staat voor licht, levensvreugde, openheid, contact naar anderen en het wegnemen van angsten, samenwerking, energie, optimisme.

Groen is de kleur voor de vierde chakra, de groene kleur is de kleur van hoop en vernieuwing. Groen schenkt genezing en innerlijke vrede, groen geeft ook rust.

Blauw is de kleur van de vijfde chakra, deze kleur staat voor wijsheid, rust , vrede, veiligheid, vrijheid, toewijding, inspiratie en vriendschap.

Indigo is de kleur van de zesde chakra, deze kleur staat voor intuïtie, loslaten, kennis, controle, vaardigheid en acceptatie.

Paars is de kleur voor de zevende chakra, deze kleur staat voor kracht, spiritualiteit, zelfvertrouwen, ambitie, dromen en overtuiging. Door paars bereiken we een hogere graad van inzicht en bevrijding.

 

Andere kleuren:

 

Roze is de kleur van de zachtheid, gevoeligheid en vriendelijkheid. Roze maakt ons ontvankelijk voor de schoonheid en onvoorwaardelijke liefde en harmonie om ons heen. Roze stenen kan je gebruiken voor de hartchakra.

Kleurloos licht bevat alle kleuren. Dat betekent dat de kleurloze steen alle soorten energie doorgeeft. Kleurloos staat voor eerlijkheid, welzijn, perfectie. Kleurloze kristallen kunnen voor alle chakra’s gebruikt worden.

Zwarte stenen zuigen bijna alle energie in zich op. Zwart zorgt voor deelgerichtheid, concentratie, nauwkeurigheid. Zwart zorgt in de aura voor het afschermen van negatieve invloeden van buiten. Zwart geeft ook rust, veiligheid en geborgenheid. Zwarte stenen kan je gebruiken voor de 1ste chakra de basischakra.

Bruin is de kleur van regeneratie. De kleur is een mix van geel, rood en blauw. Daardoor heeft het raakvlakken met alle andere kleuren. Bruin is wijs. Het maakt je geduldig. Bruin geeft ruimte voor groei en werkt kalmerend. Bruine stenen kan je gebruiken voor de 1ste chakra, 2e chakra, 3e Chakra.

Wit is de combinatie van alle kleuren. Het is de kleur van de zuiverheid en onschuld. Wit maakt rustig en vredig en helpt naar zuiverheid. Witte stenen kan je voor alle chakra’s gebruiken.